อาหารแมว – ความสำคัญของอาหารที่เหมาะสมสำหรับแมว

ความสำคัญของอาหารที่สมดุลสำหรับแมว อาหารที่สมดุลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแมว เช่นเดียวกับสัตว์ทุกชนิด แมวมีความต้องการทางโภชนาการเฉพาะที่ต้องได้รับเพื่อให้แมวมีสุขภาพที่ดีและหลีกเลี่ยงการขาดสารอาหารหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ อาหารที่สมดุลสำหรับแมวมักประกอบด้วยโปรตีนจากสัตว์ ตลอดจนวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอื่นๆ แมวเป็นสัตว์กินเนื้อที่จำเป็น ซึ่งหมายความว่าพวกมันมีความต้องการทางชีวภาพสำหรับสารอาหารบางอย่างที่พบมากในเนื้อเยื่อของสัตว์ … อ่านเพิ่มเติม…