ประเภทของเครื่องให้อาหารแมว

มีเครื่องให้อาหารแมวหลายประเภทในท้องตลาด เครื่องให้อาหารแมวบางประเภททั่วไป ได้แก่ : เครื่องป้อนอาหารตามแรงโน้มถ่วง: เครื่องป้อนอาหารเหล่านี้ใช้แรงโน้มถ่วงในการจ่ายอาหารขณะที่แมวกิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีอาหารเพียงพอ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ: เครื่องให้อาหารเหล่านี้จะจ่ายอาหารตามเวลาที่กำหนด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแมวที่มีตารางการให้อาหารที่เข้มงวดหรือสำหรับเจ้าของที่มักไม่อยู่บ้าน … อ่านเพิ่มเติม…